Avalikud andmed

Kvartali aruanded

2017 I kvartal RBE I kvartali aruanne
2017 II kvartal RBE II kvartali aruanne
2017 III kvartal RBE III kvartali aruanne
2017 IV kvartal RBE IV kvartali aruanne
Aasta 2017 aruanne RBE 2017 aruanne
2017 nõukogu aruanne RBE 2017 nõukogu aruanne
2018 I kvartal RBE I kvartali aruanne
2018 I poolaasta aruanne RBE 2018 I poolaasta aruanne
2018 9 kuu aruanne RBE 2018 9 kuu aruanne
2018 12 kuu aruanne RBE 2018 12 kuu aruanne
Aasta 2018 aruanne RBE 2018 aruanne
2018 nõukogu aruanne RBE 2018 nõukogu aruanne
2019 I kvartal RBE 2019 I kvartali aruanne
2019 II kvartal RBE 2019 II kvartali aruanne
2019 III kvartal RBE 2019 III kvartali aruanne

Üldkoosoleku otsused

2014.12.01 – Nõukogu tasud Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBR Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBE Otsus
2015.11.24 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.04.06 – Audiitori määramine Otsus
2016.05.26 – Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamine Otsus
2016.06.18 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2016.09.23 – Sissemakse RBR Otsus
2016.11.22 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.12.15 – Omaniku ootused Otsus
2017.05.19 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2017.09.28 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2017.10.24 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis Otsus
2017.11.07 – Sissemakse RBR Otsus
2018.04.04 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2018.04.17 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2018.05.09 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2018.11.02 – OÜ Rail Baltic Estonia omakapitali suurendamine Otsus
2018.11.29 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine Otsus
2019.02.28 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis Otsus
2019.05.03 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2019.05.08 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine Otsus
2019.12.20 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus

Rail Baltic Estonia OÜ põhikiri

Rail Baltic Estonia OÜ eetikakoodeks

Rail Baltic Estonia OÜ nõukogu