Avalikud andmed

Kvartali aruanded

2017 I kvartal RBE 2017 I kvartali aruanne
2017 II kvartal RBE 2017 II kvartali aruanne
2017 III kvartal RBE 2017 III kvartali aruanne
2017 IV kvartal RBE 2017 IV kvartali aruanne
Aasta 2017 aruanne RBE 2017 aruanne
2017 nõukogu aruanne RBE 2017 nõukogu aruanne
2018 I kvartal RBE 2018 I kvartali aruanne
2018 II kvartal RBE 2018 II kvartali aruanne
2018 III kvartal RBE 2018 III kvartali aruanne
2018 IV kvartal RBE 2018 IV kvartali aruanne
Aasta 2018 aruanne RBE 2018 aruanne
2018 nõukogu aruanne RBE 2018 nõukogu aruanne
2019 I kvartal RBE 2019 I kvartali aruanne
2019 II kvartal RBE 2019 II kvartali aruanne
2019 III kvartal RBE 2019 III kvartali aruanne
2019 IV kvartal RBE 2019 IV kvartali aruanne
Aasta 2019 aruanne RBE 2019 aruanne
2019 nõukogu aruanne RBE 2019 nõukogu aruanne
2020 I kvartal RBE 2020 I kvartali aruanne
2020 II kvartal RBE 2020 II kvartali aruanne
2020 III kvartal RBE 2020 III kvartali aruanne
2020 IV kvartal RBE 2020 IV kvartali aruanne
Aasta 2020 aruanne RBE 2020 aruanne
2020 nõukogu aruanne RBE nõukogu aruanne
2021 I kvartal RBE 2021 I kvartali aruanne
2021 II kvartal RBE 2021 II kvartali aruanne
2021 III kvartal RBE 2021 III kvartali aruanne
2021 IV kvartal RBE 2021 IV kvartali aruanne
Aasta 2021 aruanne RBE 2021 aruanne
2021 nõukogu aruanne RBE nõukogu aruanne
2022 I kvartal RBE 2022 I kvartali aruanne

Üldkoosoleku otsused

2014.12.01 – Nõukogu tasud Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBR Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBE Otsus
2015.11.24 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.04.06 – Audiitori määramine Otsus
2016.05.26 – Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamine Otsus
2016.06.18 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2016.09.23 – Sissemakse RBR Otsus
2016.11.22 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.12.15 – Omaniku ootused Otsus
2017.05.19 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2017.09.28 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2017.10.24 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis Otsus
2017.11.07 – Sissemakse RBR Otsus
2018.04.04 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2018.04.17 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2018.05.09 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2018.11.02 – OÜ Rail Baltic Estonia omakapitali suurendamine Otsus
2018.11.29 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine Otsus
2019.02.28 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis Otsus
2019.05.03 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2019.05.08 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine Otsus
2019.12.20 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2020.05.07 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2020.09.15 – Omaniku ootused Otsus
2020.10.29 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine Otsus
2021.03.12 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine Otsus
2021.04.14 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2021.04.30 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2021.10.19 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine Otsus
2022.04.29 – Aastaaruande kinnitamine Otsus

Rail Baltic Estonia OÜ põhikiri

Rail Baltic Estonia OÜ eetikakoodeks