Avalikud andmed

Kvartali aruanded

I kvartal 2017 RBE I kvartali aruanne
II kvartal 2017 RBE II kvartali aruanne
III kvartal 2017 RBE III kvartali aruanne
Aasta 2017 aruanne RBE 2017. aasta aruanne
I kvartal 2018 RBE I kvartali aruanne
2018 I poolaasta aruanne RBE 2018 I poolaasta aruanne
2018 9 kuu aruanne RBE 2018 9 kuu aruanne

Üldkoosoleku otsused

2014.12.01 – Nõukogu tasud Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBR Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBE Otsus
2015.11.24 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.04.06 – Audiitori määramine Otsus
2016.05.26 – Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamine Otsus
2016.06.18 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2016.09.23 – Sissemakse RBR Otsus
2016.11.22 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.12.15 – Omaniku ootused Otsus
2017.05.19 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2017.09.28 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2017.10.24 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis Otsus
2017.11.07 – Sissemakse RBR Otsus
2018.04.04 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2018.04.17 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2018.05.09 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2018.11.02 – OÜ Rail Baltic Estonia omakapitali suurendamine Otsus
2018.11.29 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine Otsus

Rail Baltic Estonia OÜ põhikiri

Rail Baltic Estonia OÜ nõukogu