Avalikud andmed

Kvartali aruanded

I kvartal 2017 RBE I kvartali aruanne
II kvartal 2017 RBE II kvartali aruanne
III kvartal 2017 RBE III kvartali aruanne
IV kvartal 2017 RBE IV kvartali aruanne
Aasta 2017 aruanne RBE 2017 aruanne
2017 nõukogu aruanne RBE 2017 nõukogu aruanne
2018 I kvartal RBE I kvartali aruanne
2018 I poolaasta aruanne RBE 2018 I poolaasta aruanne
2018 9 kuu aruanne RBE 2018 9 kuu aruanne
2018 12 kuu aruanne RBE 2018 12 kuu aruanne

Üldkoosoleku otsused

2014.12.01 – Nõukogu tasud Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBR Otsus
2015.11.16 – Sissemakse RBE Otsus
2015.11.24 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.04.06 – Audiitori määramine Otsus
2016.05.26 – Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamine Otsus
2016.06.18 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2016.09.23 – Sissemakse RBR Otsus
2016.11.22 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2016.12.15 – Omaniku ootused Otsus
2017.05.19 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2017.09.28 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2017.10.24 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis Otsus
2017.11.07 – Sissemakse RBR Otsus
2018.04.04 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine Otsus
2018.04.17 – Nõukogu koosseisu muudatus Otsus
2018.05.09 – Aastaaruande kinnitamine Otsus
2018.11.02 – OÜ Rail Baltic Estonia omakapitali suurendamine Otsus
2018.11.29 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine Otsus
2019.02.28 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis Otsus

Rail Baltic Estonia OÜ põhikiri

Rail Baltic Estonia OÜ nõukogu