Lelle-Pärnu raudteelõik – tehnoloogilised eeldused raudteelõigu kasutatavuse tagamiseks