Olemasoleva raudteetrassi kasutamise analüüs RB asukohana