Tööpakkumised

Soovid panustada oma teadmiste ja oskustega Rail Balticu projektis?

Tutvu töövõimalustega, mida pakub Rail Balticu projekt kõigis kolmes Balti riigis – Eestis, Lätis ja Leedus!

 

RAUDTEEVALDKONNA PROJEKTIJUHT
Tallinn
Ootame oma meeskonda täiendama raudteevaldkonna projektijuhti, kelle põhilisteks tööülesanneteks on Rail Baltica taristuga seotud projektide kavandamine ja elluviimine kokkulepitud eelarve ning tähtaja piires.
GEOINFOSÜSTEEMIDE (GIS) SPETSIALIST
Tallinn
Ootame oma meeskonda täiendama geoinfosüsteemide (GIS) spetsialisti, kelle põhilisteks tööülesanneteks on GIS-i juurutamine ettevõttes ning geoandmete haldamine, töötlemine ja analüüsimine.
RAJATISTE VALDKONNA PROJEKTIJUHT
Tallinn
Ootame oma meeskonda täiendama rajatiste valdkonna projektijuhti, kelle põhilisteks tööülesanneteks on Rail Baltica taristuga seotud projektide kavandamine ja elluviimine kokkulepitud eelarve ning tähtaja piires.
HANKESPETSIALIST
Tallinn
Ootame oma meeskonda täiendama hankespetsialisti, kelle põhiline ülesanne on Rail Baltica projekti Eesti osa elluviimiseks vajalike riigihangete läbiviimine.

 

Ühisettevõtte AS RB Rail tööpakkumistega võib tutvuda SIIN.