Arheoloogilise väärtusega objektide kaardistamine ja arheoloogiliste uuringute teostamine Rail Baltic raudteetrassil.