Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamine