Hanked

2016. aasta septembris sõlmisid Rail Baltica projektiga seotud osapooled tööjaotuse ja kohustuste kokkuleppe. Sellega on kokku lepitud projekti ehitusfaasi administreerimise ning tehnilise ülesehituse pooles.

Piiriüleste tegevuste eest projektis ning suurt ühisosa omavate tegevuste eest, nagu uuringud ja projekteerimine, vastutab ühisettevõte RB Rail AS. Samuti korraldab RB Rail AS ehitusmaterjalide hanked, kui ühishanked annavad mastaabisäästu.

Ehitustegevuste hanked nii raudteetammi, sildade-tunnelit-teede, depoode ja jaamade kui raudtee pealisehituse osas viivad läbi ning nende eest vastutavad kolm Balti riiki oma territooriumil toimuvate tegevuste osas. Täpsemat informatsiooni leiab hanketoimingute ja vastutusalade kohta siit.

Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ hankekorraga.
Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ 2022. aasta hankeplaaniga.
Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ 2021. aasta hankeplaaniga.
Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ 2020. aasta hankeplaaniga.
Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ 2019. aasta hankeplaaniga.
Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ 2018. aasta hankeplaaniga.
Tutvu Rail Baltic Estonia OÜ 2017. aasta hankeplaaniga.