Harju Elu: Rail Balticu trassiplaneering jõuab maavanemateni veel tänavu

Meedia

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) prognoosi järgi jõuab Rail Balticu trassiplaneering maavanemate ette veel sellel aastal. Veebruaris ja märtsis toimub planeeringu avalik väljapanek koos uue ringi avalike aruteludega. Kui kõik liigub plaanipäraselt, siis peaksid maavanemad kehtestama Rail Balticu lõpliku trassi juunis-juulis, teatas MKM. (HE)

Allikas: Harju Elu, 06.11.2015

This is a website of Rail Baltica official partner in Estonia.