Pärnu reisijate raudteejaama DP eskiisi avalik arutelu

Pressiteated

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub:
1. veebruaril 2014 kell 13.00 Pärnu linnavolikogu saalis, aadressil Nikolai tn 3.

This is a website of Rail Baltica official partner in Estonia.