Rail Balticu raudtee Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahenduse täiendav avalik arutelu toimub teisipäeval 22. märtsil 2016 algusega kell 15.00 Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald)

Pressiteated

Täiendavat infot planeeringu kohta saab maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringukonsultandilt Pille Metspalult, tel 5148308, e-post pille@hendrikson.ee. Päringuid Rail Balticu projekti kohta saab saata ka aadressile info@railbaltic.info.

This is a website of Rail Baltica official partner in Estonia.