2014-06-19_Majandus-_ja_Kommunikatsiooniminstri_kiri_-_LISA_1