Projektist

Rail Baltica on rahvusvaheline raudteeühendus, mis ühendab Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega. Rail Baltica on üks aastakümnete suurimaid investeeringuid nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse edendamisse. Trass tagab reisijatele liikumiskiiruse kuni 240 km/h ning loob täiesti uue võimaluse mugavalt ja kiirelt reisida Lätti ja Leetu ning sealt edasi Kesk-Euroopasse.

Rongiliikluse arendamine on oluline prioriteet nii Euroopas kui meil. Tänapäevane elektrienergial töötav raudtee on keskkonnasõbralik ning on kahtlemata üks stabiilsemaid, säästlikumaid ja ohutumaid liikumisviise.

Rail Baltica on kolme Balti riiki ühendav rahvusvaheline projekt, kuhu on lisaks kaasatud ka Soome ja Poola. Rail Baltica projekti juhivad laiapõhjaline juhtkomitee ning töögrupp, kuhu kuuluvad Pärnu, Rapla, Harju maavanemad ning maavalitsuste esindajad, samuti Eesti Raudtee, Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, Tehnilise Järelevalveameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Rail Baltica raudteeliiniga seotud maakonnaplaneeringute koostamiseks ja eelprojekteerimise läbiviimiseks valiti hanke vahendusel partneriks OÜ Reaalprojekt, kes teostab töid koos partneritega Hendrikson&Ko OÜ, EA Reng AS ja Kelprojektas UAB.

Lähiaastatel valmivad ehitamiseks vajalikud planeeringud ja eelprojektid, mis määravad uue raudtee asukoha. Euroopa Liidu kaasrahastamisel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mille algus osutub eeldatavasti võimalikuks aastatel 2018/2019.