Projektist

Rail Baltica on rahvusvaheline kiire, turvaline ja keskkonnasõbralik raudteeühendus, mis ühendab Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega. Rail Baltica on üks aastakümnete suurimaid investeeringuid nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse edendamisse.
Trass tagab reisijatele liikumiskiiruse kuni 240 km/h (projektkiirus 249 km/h) ning loob täiesti uue võimaluse mugavalt ja kiirelt reisida Lätti ja Leetu ning sealt edasi Kesk-Euroopasse.
Kaubarongide kiiruseks on arvestatud kuni 120 km/h ning kaupade liikumine maanteelt raudteele aitab kaasa Eesti keskkonna eesmärkidele.

Rongiliikluse arendamine on oluline prioriteet nii Euroopas kui meil. Tänapäevane elektrienergial töötav raudtee on keskkonnasõbralik ning on kahtlemata üks stabiilsemaid, säästlikumaid ja ohutumaid liikumisviise.

Rail Baltica on kolme Balti riiki ühendav rahvusvaheline projekt, kuhu on lisaks kaasatud ka Soome ja Poola.
Maakonnaplaneeringute faasis juhtis Rail Baltica projekti laiapõhjaline juhtkomitee ning töögrupp, kuhu kuulusid Pärnu, Rapla, Harju maavanemad ning maavalitsuste esindajad, samuti Eesti Raudtee, Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, Tehnilise Järelevalveameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Rail Baltica raudteeliiniga seotud maakonnaplaneeringud Eestis koostas ja eelprojekteerimise viis läbi OÜ Reaalprojekt, kes teostas töid koos partneritega Hendrikson&Ko OÜ, EA Reng AS ja Kelprojektas UAB.
Rail Baltica trassi kinnitanud maakonnaplaneeringud kiideti heaks aastal 2018.

Rail Baltica arendamise eest ja Eesti riigi huvide esindamise eest ühisettevõttes RB Rail AS, vastutab Eestis Rail Baltic Estonia OÜ.

Lähiaastatel valmivad ehitamiseks vajalikud planeeringud ning trassilõikude põhiprojektid. Euroopa Liidu kaasrahastamisel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mille algus osutub eeldatavasti võimalikuks aastatel 2020/2021. Põhitrassiga ristuvate rajatiste ehitamisega alustatakse Eestis suuremahulisemalt aastal 2021.